Sergei Isupov, “The Boxer” bottom view, 2009, stoneware, stain, glaze, 26.5 x 24 x 17″.

Sergei Isupov, "The Boxer" bottom view, 2009, stoneware, stain, glaze, 26.5 x 24 x 17".

Leave a Reply