Sin-ying Ho, “10.11.1989 Hong Kong” 2010

Sin-ying Ho, "10.11.1989 Hong Kong" 2010, porcelain, cobalt, decal, enamel, 24 x 14 x 12".

Sin-ying Ho, “10.11.1989 Hong Kong” 2010, porcelain, cobalt, decal, enamel, 24 x 14 x 12″.

Leave a Reply