Paul Scott, “Cumbrian Blue(s) – A Willow for Ai Weiwei, Wen Tao, Liu Zhenggang, Zhang Jinsong, Hu Mingfen” 2012

Paul Scott, "Cumbrian Blue(s) - A Willow for Ai Weiwei, Wen Tao, Liu Zhenggang, Zhang Jinsong, Hu Mingfen" 2012, in-glaze decals on partially erased Willow Pattern platter c.1840, 13.75 x 17".

Paul Scott, “Cumbrian Blue(s) – A Willow for Ai Weiwei, Wen Tao, Liu Zhenggang, Zhang Jinsong, Hu Mingfen” 2012, in-glaze decals on partially erased Willow Pattern platter c.1840, 13.75 x 17″.

Leave a Reply